Liên hệ

Điện thoại: 02.437.481.214

CSKH Miền Bắc: 0975.015.511

CSKH Miền Trung: 0934.584.669

CSKH Miền Nam: 0913.243.398

Email: cskh@vcomsat.net

Tải ứng dụng trên iOS/Android

Quản lý điều hành taxi

  • 23/06/2014 12:00:08 SA

Các giải pháp

Giải Pháp Quản Lý Điều Hành Taxi
  • 01/07/2014 12:04:20 SA

Doanh nghiệp taxi có hàng trăm, hàng nghìn xe. Việc cập nhật thông tin của các xe ở đâu, tại bất kỳ thời điểm nào là vô cùng cần thiết đối với người chỉ huy doanh nghiệp. Giải pháp quản lý và điều hành taxi GPS–TaxiOperationGPS đã giải quyết hoàn toàn được các vấn đề trên.

Xem thêm
Đối tác của chúng tôi
Đối tác Vcomsat 1
Đối tác Vcomsat 2
Đối tác Vcomsat 3
Đối tác Vcomsat 4
Đối tác Vcomsat 5
Đối tác Vcomsat 6
Đối tác Vcomsat 7
Đối tác Vcomsat 8
Đối tác Vcomsat 9
Đối tác Vcomsat 10
Đối tác Vcomsat 11
Đối tác Vcomsat 12
Đối tác Vcomsat 13
Đối tác Vcomsat 14
Đối tác Vcomsat 15
Đối tác Vcomsat 16
Đối tác Vcomsat 17
Đối tác Vcomsat 18