Giám sát hành trình xe - Thiết bị định vị - Giám sát xe trực tuyến;

Cảm biến nhiên liệu

Đo dầu chính xác hơn 90%. Báo cáo tình trạng nhiên liệu (lịch sử nhiên liệu, nạp/rút nhiên liệu, quãng đường theo lộ trình). Thích hợp đo dầu cho xe vận tải, xe có dung tích bình dầu lớn, xà lan.

  • Tổng quan
  • Tính năng
  • Thông số kỹ thuật
  • Đo dầu chính xác hơn 90%.
  • Báo cáo tình trạng nhiên liệu (lịch sử nhiên liệu, nạp/rút nhiên liệu, quãng đường theo lộ trình).
  • Thích hợp đo dầu cho xe vận tải, xe có dung tích bình dầu lớn, xà lan.