Liên hệ

Điện thoại: 02.437.481.214

CSKH Miền Bắc: 0975.015.511

CSKH Miền Trung: 0934.584.669

CSKH Miền Nam: 0913.243.398

Email: cskh@vcomsat.net

Tải ứng dụng trên iOS/Android

Quản lý lái xe

  • 24/06/2014 5:39:04 CH

Lợi ích mang lại:

-  Hỗ trợ công tác quản lý tài sản phương tiện trong trường hợp lái xe đổi phụ tùng, rút nhiên liệu.

-  Kiểm soát được việc lái xe bỏ điểm dừng.

-  Kiểm soát việc lái xe chạy ẩu: quá tốc độ, tăng tốc đột ngột nhiều lần.

- Tạo các báo cáo về các lỗi vi phạm của lái xe có chế tài xử lý để ngày càng nâng cao

chất lượng dịch vụ. 

- Kiểm soát được vận tốc của phương tiện tại mọi thời điểm để đưa ra cảnh báo tức thời cho lái xe biết để điều chỉnh tốc độ phù hợp.

Tính năng quản lý

-  Báo cáo thời gian lái xe gồm tên tài xế, thời gian lái xe, tổng quãng đường trong ngày.

-  Báo cáo quá tốc độ: Biển số; thông tin lái xe; thời điểm, địa điểm bắt đầu quá tốc độ; thời điểm, địa điểm kết thúc; tổng thời gian; quãng đường

-  Tính năng cảnh báo loa Buzzer: Cảnh báo quá tốc độ, cảnh báo lái xe

Đối tác của chúng tôi
Đối tác Vcomsat 1
Đối tác Vcomsat 2
Đối tác Vcomsat 3
Đối tác Vcomsat 4
Đối tác Vcomsat 5
Đối tác Vcomsat 6
Đối tác Vcomsat 7
Đối tác Vcomsat 8
Đối tác Vcomsat 9
Đối tác Vcomsat 10
Đối tác Vcomsat 11
Đối tác Vcomsat 12
Đối tác Vcomsat 13
Đối tác Vcomsat 14
Đối tác Vcomsat 15
Đối tác Vcomsat 16
Đối tác Vcomsat 17
Đối tác Vcomsat 18