CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM GỬI TỐI HẬU THƯ TỚI CÁC ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM TRÊN CẢ NƯỚC

Ngày 29/11, Cục Đăng Kiểm Việt Nam (ĐKVN) đã gửi tới các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước văn bản số 4376/ĐKVN-VAR về việc triển khai Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 và thực hiện kiểm tra phương tiện lắp camera hành trình trên xe kinh doanh vận tải theo quy định.

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM GỬI TỐI HẬU THƯ TỚI CÁC ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM TRÊN CẢ NƯỚC

     Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Cục ĐKVN cũng đã có văn bản số 3708/ĐKVN-VAR ngày 14/10/2021 về việc đôn đốc, nhắc nhở triển khai lắp đặt camera hành trình trên xe kinh doanh vận tải theo quy định và Nghị quyết số 66/NQ-CP. Tuy nhiên, theo thống kê của TCĐB VN thì tổng số phương tiện lắp camera hành trình tới ngày 12/11/2021 mới chỉ đạt 12.2%. Vì vậy, Cục ĐKVN yêu cầu các đơn vị đăng kiểm thực hiện nghiêm các nội dung sau:

     1. Tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ đến lái xe, chủ phương tiện được biết và thực hiện đúng theo quy định.

     2. Từ chối đăng kiểm đối với các xe kinh doanh vận tải nhưng không lắp camera hành trình kể từ ngày 1/1/2022.

Cục đăng kiểm Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị đăng kiểm thực hiện nghiêm nội dung văn bản nêu trên.

camera hành trình VCS Cam-01

camera hành trình VCS Cam-01

camera hành trình VCS Cam-01

     Các doanh nghiệp vận tải cần phải gấp rút hoàn thành việc lắp camera hành trình cho đơn vị mình trước ngày 31/12/2021 vì đây là điều kiện tiên quyết để xe đăng kiểm.

     Ngoài ra, sau thời gian này, cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra và xử phạt lên đến 12 triệu đồng nếu phương tiện không lắp đặt camera hành trình khi tham gia giao thông. Ngoài việc bị phạt tiền, còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung là tước phù hiệu vận tải từ 1 - 3 tháng đối với xe vi phạm.

 

TAG: Camera hành trình, Camera hành trình ô tôCamera hành trình trên ô tôCamera hành trình xe tảiCamera hành trình xe buýtCamera hành trình xe kháchCamera hành trình xe containerCamera hành trình VCS Cam-01Camera hành trình Nghị định 10Camera Nghị định 10Nghị định 10, VCS CAM-01vcs cam-01TT12/2020/BGTVTNĐ10/2020Thông tư 12/202Nghị định 10/2020.

Hữu Tám