TCĐB CÔNG BỐ GIAO THỨC TRUYỀN DỮ LIỆU TỪ CAMERA HÀNH TRÌNH LẮP TRÊN XE Ô TÔ

        Ngày 24/5/2021, Tổng cục đường bộ Việt Nam (TCĐB) đã ban hành Quyết định số 2480/QĐ-TCĐBVN về việc công bố giao thức truyền dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải về máy chủ của TCĐB.

TCĐB CÔNG BỐ GIAO THỨC TRUYỀN DỮ LIỆU TỪ CAMERA HÀNH TRÌNH LẮP TRÊN XE Ô TÔ

Theo đó, trong văn bản kèm theo Quyết định gồm có 3 phần chính:

        1.     Mô hình kết nối, truyền dữ liệu từ hình ảnh từ camera

        2.     Hướng dẫn về truyền dữ liệu

        3.     Nghiệp vụ phát sinh trong quá trình truyền dữ liệu

Nội dung của từng phần quy định cụ thể như sau:

  Ø Mô hình kết nối, truyền dữ liệu từ hình ảnh từ camera

TCĐB CÔNG BỐ GIAO THỨC TRUYỀN DỮ LIỆU TỪ CAMERA HÀNH TRÌNH LẮP TRÊN XE Ô TÔ

Các điểm cần lưu ý như sau:

- Thông tin, dữ liệu hình ảnh truyền về máy chủ phải đáp ứng đầy đủ theo Điều 8, 9, 10 tại Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT và khoản 1, Điều 1 Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.

- Theo mô hình thì dữ liệu hình ảnh và thông tin đính kèm từ đầu ghi camera được truyền về máy chủ của đơn vị truyền dữ liệu. Dữ liệu tại đầu ghi và dữ liệu tại máy chủ của đơn vị truyền dữ liệu được lưu tối thiểu 72h gần nhất.

- Khi máy chủ của đơn vị truyền dữ liệu nhận được dữ liệu thì đơn vị truyền dữ liệu phải có trách nhiệm chuyển tiếp dữ liệu cho máy chủ TCĐB trong thời gian không quá 2 phút.

  Ø Hướng dẫn về truyền dữ liệu

- Yêu cầu thực hiện theo đúng giao thức kết nối HTTPS sử dụng chứng chỉ TLS (tham khảo quy định tại Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01:2020/CATTT Cục ATTT - Bộ thông tin truyền thông công bố ngày 31/10/2020).

- Ngoài ra, còn một số yêu cầu cụ thể về Mô hình API, thông tin Server, định dạng dữ liệu gửi đi, định dạng dữ liệu nhận về, tiêu chuẩn dữ liệu, thời gian và bảo mật, kích thước tối đa và tối thiểu của 1 ảnh …

  Ø Nghiệp vụ phát sinh trong quá trình truyền dữ liệu

- Trong phần này quy định rất rõ về quy trình truyền lại dữ liệu, quy trình chuyển đổi đơn vị truyền dữ liệu, quy trình thực hiện đổi đầu mối liên hệ của đợn vị truyền dữ liệu, đầu mối liên hệ với TCĐB.

TCĐB cũng nhấn mạnh một số lưu ý đối với đơn vị truyền dữ liệu như sau:

        * Thường xuyên kiểm tra thời gian của máy chủ truyền dẫn với máy chủ của Tổng cục ĐBVN để tránh trường hợp lệch thời gian

        * Đơn vị truyền dữ liệu phải có trách nhiệm đối soát số lượng ảnh truyền hàng ngày để tiến hành khắc phục ngay các trường hợp truyền thiếu ảnh hoặc ảnh lỗi.

        * Kiểm tra định kỳ trạng thái truyền - nhận/bận/sẵn sàng của máy để tránh trường hợp gây quá tải đường truyền.

        * Có cơ chế giám sát việc truyền-nhận dữ liệu, tránh truyền lặp dữ liệu số lượng lớn. Máy chủ của TCĐBVN có thể khóa tạm thời một user trong trường hợp truyền sai quy định, truyền dữ liệu ảo, truyền dữ liệu quá lớn trong thời gian dài.

        Bên cạnh việc công bố giao thức truyền dữ liệu, TCĐB còn ban hành phụ lục hướng dẫn lắp đặt camera hành trình dành cho các đơn vị kinh doanh vận tải và yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải gấp rút hoàn thành việc lắp đặt camera hành trình trước ngày 1/7.

        Như vậy, TCĐB đã có quy định rất cụ thể về việc truyền dữ liệu hình ảnh về máy chủ. Các đơn vị vận tải lựa chọn camera hành trình lắp đặt, nên lựa chọn đơn vị cung cấp có camera hành trình truyền dữ liệu theo đúng giao thức được TCĐB công bố và phù hợp với các tiêu chuẩn của Nghị định 10.

Một số hình ảnh trên máy chủ của TCĐB được tuyền từ đơn vị truyền dữ liệu VCOMSAT:

TCĐB CÔNG BỐ GIAO THỨC TRUYỀN DỮ LIỆU TỪ CAMERA HÀNH TRÌNH LẮP TRÊN XE Ô TÔ

Hình ảnh xe khách trên máy chủ của TCĐB được truyền từ đơn vị truyền dữ liệu VCOMSAT

TCĐB CÔNG BỐ GIAO THỨC TRUYỀN DỮ LIỆU TỪ CAMERA HÀNH TRÌNH LẮP TRÊN XE Ô TÔ

Hình ảnh xe BUS trên máy chủ của TCĐB được truyền từ đơn vị truyền dữ liệu VCOMSAT

TCĐB CÔNG BỐ GIAO THỨC TRUYỀN DỮ LIỆU TỪ CAMERA HÀNH TRÌNH LẮP TRÊN XE Ô TÔ

Hình ảnh xe container trên máy chủ của TCĐB được truyền từ đơn vị truyền dữ liệu VCOMSAT

TCĐB CÔNG BỐ GIAO THỨC TRUYỀN DỮ LIỆU TỪ CAMERA HÀNH TRÌNH LẮP TRÊN XE Ô TÔ

Hình ảnh xe đầu kéo trên máy chủ của TCĐB được truyền từ đơn vị truyền dữ liệu VCOMSAT

Xem Quyết định 2480/QĐ-TCĐBVN đầy đủ TẠI ĐÂY.

 

TAG: Camera hành trình, Camera hành trình ô tôCamera hành trình trên ô tôCamera hành trình xe tảiCamera hành trình xe buýtCamera hành trình xe kháchCamera hành trình xe containerCamera hành trình VCS Cam-01Camera hành trình Nghị định 10Camera Nghị định 10Nghị định 10, VCS CAM-01vcs cam-01TT12/2020/BGTVTNĐ10/2020Thông tư 12/202Nghị định 10/2020.