TỪ NGÀY 15/4 - 15/7/2021, TỔNG KIỂM TRA CÁC ĐƠN VỊ VẬN TẢI KHÔNG TRUYỀN DỮ LIỆU GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH

        Do thời gian gần đây liên tục xảy ra các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người liên quan đến xe kinh doanh vận tải. 

        Vì vậy, Tổng cục Đường bộ (TCĐB) vừa ban hành kế hoạch cao điểm 3 tháng về việc kiểm tra, theo dõi, chấn chỉnh và xử lý vi phạm thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình (GSHT) đối với toàn bộ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, hàng hoá trên phạm vi toàn quốc.

        Mặc dù trước đó TCĐB đã có nhiều văn bản chỉ đạo các Sở GTVT, các đơn vị kinh doanh vận tải theo dõi, chấn chỉnh và xử lý vi phạm thông qua thiết bị GSHT nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động vận tải, góp phần ngăn chặn và giảm thiểu TNGT. Tuy nhiên, qua theo dõi trên hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị GSHT vẫn còn nhiều phương tiện không truyền dữ liệu theo quy định.

       Để chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp trên TCĐB đã ban hành Công văn số 1865/TCĐBVN-VT tới các Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, kế hoạch cụ thể như sau:

TỔNG KIỂM TRA CÁC ĐƠN VỊ VẬN TẢI KHÔNG TRUYỀN DỮ LIỆU GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH

 

1. Mục tiêu: Nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm về lắp đặt, khai thác, sử dụng dữ liệu từ thiết bị GSHT đối với đơn vị kinh doanh vận tải; lái xe kinh doanh vận tải nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu từ thiết bị GSHT, quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh vận tải nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

2. Đối tượng kiểm tra: Toàn bộ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, hàng hoá trên phạm vi toàn quốc.

3. Thời gian thực hiện: Kế hoạch sẽ được thực hiện từ ngày 15/4 - 15/7/2021.

4. Nội dung triển khai thực hiện: Tập trung kiểm tra, xử lý các vi phạm về lắp đặt, duy trì hoạt động; vi phạm về cung cấp, cập nhật, truyền các thông tin từ thiết bị GSHT; các hành vi sử dụng các biện pháp kỹ thuật, trang thiết bị ngoại vi, các biện pháp khác để can thiệp vào quá trình hoạt động, phá (hoặc làm nhiễu) sóng GPS, GSM hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị và các hành vi vi phạm khác.

        Chính vì vậy, để chuẩn bị tốt nhất cho đợt tổng kiểm tra lần này, không bị thiệt hại và ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình, các đơn vị vận tải và chủ phương tiện cần ngay lập tức dà soát lại toàn bộ phương tiện chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình để bổ xung lắp đặt ngay. Đồng thời, đối với các phương tiện đã lắp đặt GSHT thì phải kiểm tra lại tình trạng hoạt động của thiết bị, nếu thiết bị mất tín hiệu hoặc quá hạn dịch vụ do chưa đóng phí hàng năm cũng sẽ không được truyền dữ liệu lên TCĐB. Những trường hợp trên khách hàng liên hệ ngay với đơn vị cung cấp để được hỗ trợ xử lý kịp thời vì theo quy định nếu không truyền dữ liệu 7 ngày/1 tháng khách hàng và Doanh nghiệp có thể bị thu hồi phù hiệu và bị phạt lên đến hàng chục triệu đồng.

        VCOMSAT khuyến cáo với khách hàng, đơn vị vận tải và Doanh nghiệp là luôn luôn gữi liên lạc với đơn vị cung cấp trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ giám sát hành trình.